CGV tổ chức chương trình ‘Trăng cười’ cho 1.000 trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn

You may also like...