Vợ cố nhạc sĩ Châu Kỳ: “Cuộc đời ông có nhiều bóng hồng, tôi làm vợ phải biết thông cảm cho chồng”

You may also like...