Bằng Lăng, Minh Triệu, Lan Khuê, Minh Hằng, ST 365 xuất thần trên sàn catwalk ELLE FASHION SHOW 2017

You may also like...