Jonh Phạm từ Mỹ về tham dự Tuần lễ Thời trang Việt Nam